Měření a rozúčtování spotřeby tepla a vody

Připravte se na změnu s námi bez starostí! Poskytneme nejen měřiče, ale zařídíme i veškerý servis spojený s instalací a provozem.

 

Výhody

Přehledné vyúčtování bez starostí

Dálkové odečty umožňují snadný a rychlý sběr dat, aniž by majitel bytu či osoba provádějící odečet musela být přítomna přímo u měřiče. Obyvatelé mají lepší přehled o spotřebě a nákladech za energie a vodu a dochází k úsporám v celém energetickém řetězci.

Splnění legislativních požadavků

Naše řešení vám umožní snadno a včas splnit zpřísňující se legislativní požadavky na povinnou instalaci zařízení s dálkovým odečtem a pravidelné měsíční vyúčtování nákladů na teplo a vodu.

Už víte, jaké povinnosti vás čekají podle nové směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti?

1

Povinnost přístrojů s dálkovým odečtem

2

Povinnost poskytovat každý měsíc informace o vyúčtování nákladů na teplo a vodu

K čemu jsou tyto změny dobré?

Odečty na dálku umožňují snadný a rychlý sběr dat, aniž by majitel bytu či osoba provádějící odečet musela být přítomna přímo u měřiče. Díky dálkovým odečtům dostávají vlastníci bytových jednotek i koncoví spotřebitelé přesné, spolehlivé, jasné a včasné informace o své spotřebě a nákladech za energie a vodu. Vše je automatizované. Obyvatelé mají lepší přehled o spotřebě a nákladech za energie a vodu a dochází k úsporám v celém energetickém řetězci.

Co vám náš systém přinese?

Díky instalaci dálkových odečtů splníte nejen legislativní požadavky, ale zároveň ušetříte na spotřebě energií. Získáte přehlednější vyúčtování, upozornění na nadměrnou spotřebu a rady a tipy, jak se chovat úsporněji. To vše vám přináší náš energetický manažer.

Výhody

Jednoduché splnění nových legislativních požadavků, pro správce i obyvatele budovy bez starostí

Denní vyúčtování nákladů na vytápění, ohřev vody, studenou a teplou vodu, elektřinu

Upozornění na nestandardní vývoj spotřeby (únik vody, tepla, atd.)

Možnost účastnit se výběrového řízení na nejvýhodnějšího dodavatele elektrické energie pro celou budovu

V čem se naše řešení liší

Minimalizace nároků na management domu

Maximálně jednoduché ovládání pro vlastníky bytů

*SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/2002/EU ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

Po 25. říjnu 2020 by měly být nově instalované měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění pouze s dálkovým odečtem.

Od 1. ledna 2022 jsou konečným uživatelům v případech, kdy byly instalovány dálkově odečitatelné měřiče nebo indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, poskytovány informace o vyúčtování nebo spotřebě založené na skutečné spotřebě nebo na odečtech indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění alespoň jednou za měsíc.

Povinný dálkový odečet od 1. ledna 2027, pokud dotčený členský stát EU neprokáže, že to není nákladově efektivní.

Otevřený systém umožňující mít v domě "vše v jednom"

Denní vyúčtování spotřeby energií a vody ve srovnání se zálohami, predikce vývoje do konce zúčtovacího období i náhled do historie

Zubatého 295/5, vstup z ulice Štefánikova 43a, budova D,

150 00 Praha

info@chytrespolecne.cz

+420 704 063 512

provozní doba: 9-17

2020 Chytřespolečně, All rights reserved